מדיניות פרטיות

גולש יקר, ברוך הבא לאתר האינטרנט שכתובתו: www.griz.co.il (להלן: "האתר" ), שהינו האתר של חברת הדב הלבן אקסטרים בע"מ (להלן: "החברה").  האתר הנו בבעלות החברה והוא פותח ומתוחזק על ידי חברת  |

 

אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו. הדב הלבן אקסטרים בע"מ מתייחסת בכבוד לפרטיותך, ומפרסמת את מדיניות הפרטיות שלה במטרה להבהיר לך את נוהגיה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, לרבות אילו נתונים ומידע אישי נאספים אודותייך במהלך שימושך באתר, ובכלל זה מידע אישי שאתה מוסר ל- דב הלבן אקסטרים בע"מ, מה השימושים בנתונים ומידע כאמור, למי הם נמסרים ובאלו נסיבות. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון.  מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

 

שימושך באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו ותקנון האתר ולכל הוראה או הנחיה נוספת, שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר; אם אינך מסכים לאילו מתנאי ההסכמים כאמור, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר, ופנה אלינו על-מנת שנוכל לנסות ולסייע לך בדרכים חלופיות. תוכל להעביר אלינו כל שאלה, תלונה או דרישה בנוגע למדיניות הפרטיות בכתב בדואר רשום למשרדי החברה, בכתובת: רחוב צבי הנחל 21 פארק תעשיות עמק חפר (להלן: "משרדי הדב הלבן אקסטרים בע"מ ").

 

 1. כללי – כמפורט להלן בהרחבה במדיניות זו, בעת שימושך באתר אנו אוספים מידע, ובמקרים מסוימים מבקשים ממך למסור לנו מידע, כדי שנוכל להציע את שירותינו באופן מיטבי.  חלק מהמידע שנאסף, כמו זה שאתה מוסר ביודעין בתהליך ההרשמה לאתר, בעת רכישת כרטיסים באתר או בהצטרפות למועדון הלקוחות, מזהה אותך באופן אישי.  חלק מהמידע שנאסף אינו מזהה אותך באופן אישי, והנו מידע סטטיסטי ומצטבר בקשר לפעילותך באתר.

 

 1. גלישה באתר והרשמה – הגלישה באתר והצפייה בתכניו אינה מחייבת רישום או מסירת מידע אישי. עם זאת, חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה, לרבות רכישת כרטיס, רכישת מוצר ו/או שירות אחר, והצטרפות למועדון הלקוחות (להלן: "שירותי האתר").

 

במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע, המזהה אותך (או קטינים שאתה האפוטרופוס החוקי שלהם) באופן אישי, כגון שמך המלא, מס' ת"ז, כתובתך, דרכי התקשרות עמך, כתובת הדוא"ל שלך ופרטי אמצעי תשלום.  כמו כן, בעת שימוש בשירותי האתר עשוי להישמר מידע אודות הכרטיס/ים שרכשת, מוצר ו/או שירות אחר שרכשת, מועדי הביקור שלך במתחם. לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו מידע, ומסירת המידע תלויה בהסכמתך וברצונך להשלים את תהליך ההרשמה לצורך שימוש בשירותי האתר.  בלא מסירת המידע המזהה אותך, המתבקש בשדות החובה בטופס המקוון, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה, לרבות רכישת כרטיס למתחם או הצטרפות למועדון הלקוחות.

 

במידה ותרצה לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שהדב הלבן אקסטרים בע"מ מעמידה לרשות משתמשי האתר, יהיה עליך למסור לנו את שמך, כתובת הדוא"ל שלך ומספר טלפון נייד, וזאת בנוסף לתוכן פנייתך כפי שתקליד אותה במקום המיועד לכך. הדב הלבן אקסטרים בע"מ עשויה לאסוף מידע אישי נוסף בעת שתיצור עמה קשר ובמסגרת כל תכתובת שתקיים מול נציגיה.

 

כאשר אתה מוסר פרטים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר, כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומדעת למסירת פרטיו לדב הלבן אקסטרים בע"מ, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

 

 1. מידע שנאסף במהלך השימוש באתר – בעת שאתה משתמש באתר, עשויה הדב הלבן אקסטרים בע"מ לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע או תכנים שקראת, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת, השירותים שעניינו אותך ותכיפות השימוש בהם, מקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד. בנוסף, הדב הלבן אקסטרים בע"מ רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי האתר.

 

 1. מאגר מידע – בכפוף לכל דין, הדב הלבן אקסטרים בע"מ תהיה רשאית לשמור את המידע שנאסף בעת שימושך באתר, לרבות המידע שנאסף בעת הרשמתך לשירותים באתר; מידע כאמור עשוי להישמר במאגר/י המידע של החברה ולהיות מוחזק גם על ידי ועל ידי הדב הלבן אקסטרים בע"מ (להלן: "מאגר המידע").

 

 1. שימוש במידע – בכפוף להוראות כל דין, השימוש בפרטים ובמידע האישי שיישמר על ידי הדב הלבן אקסטרים בע"מ יהיה למטרות עסקיות ו/או משפטיות חוקיות, כמפורט להלן: (1) כדי לאפשר לך את השימוש באתר, בתכניו ובשירותיו, ובכלל זה כדי לאפשר לך להשתתף בפעילויות הדב הלבן אקסטרים בע"מ ו/או להשתמש בשירותי הדב הלבן אקסטרים בע"מ, כפי שיוצעו מעת לעת, לרבות רכישתם דרך האתר; (2) כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן על-מנת לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הדב הלבן אקסטרים בע"מ לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית; (3) כדי לשלוח אליך מדי פעם, לרבות בדוא"ל או ב– sms, סקרים ומידע בדבר שירותי הדב הלבן אקסטרים בע"מ ומידע שיווקי ופרסומי של הדב הלבן אקסטרים בע"מ ו/או של כל אדם ו/או גוף אחר; בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור (ראה להלן – דיוור ישיר); (4) כדי ליצור איתך קשר (במקרה הצורך); (5) לצורך ניתוח, מחקר ובקרה (שאפשר ויתבצע על ידי מסירת מידע סטטיסטי – שלא מזהה אותך באופן אישי – לצד שלישי); (6) כדי לאכוף את תקנון האתר, על-מנת לעמוד בדרישות הוראות כל דין וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כש- הדב הלבן אקסטרים בע"מ סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן; (7) לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות הפרטיות זו או בתנאי תקנון האתר.

 

 1. דיוור ישיר – הדב הלבן אקסטרים בע"מ מעוניינת להביא בפניך מדי פעם מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.  הרשמתך לאתר ו/או מסירת פרטיך המזהים לשם שימוש בשירותיו, ובכלל זה רכישת כרטיס ו/או מילוי אישור השתתפות במסגרת הרכישה, מהווים הסכמה מפורשת שלך להיכלל ברשימת מקבלי מידע שיווקי ופרסומי מטעם הדב הלבן אקסטרים בע"מ, בין אם המידע יישלח אליך על ידי הדב הלבן אקסטרים בע"מ ובין אם יישלח אליך על ידי גופים מסחריים שונים, הפועלים בשיתוף עם הדב הלבן אקסטרים בע"מ ו/או מטעמה של הדב הלבן אקסטרים בע"מ.  מידע שיווקי ופרסומי כאמור יכול שיועבר אליך באמצעות פניה, לרבות בכתב, בטלפון (כולל הודעת מסר קצר sms או mms, הודעה המועברת במערכת חיוג אוטומטי, כגון שיחה מוקלטת או הודעה המשוגרת בפקסימיליה), בהודעה אלקטרונית (כולל בדואר אלקטרוני) או באמצעי אחר. אם אינך מעונין לקבל מידע שיווקי ופרסומי כאמור, הנך רשאי לפנות בעניין זה בכתב בדואר רשום למשרדי הדב הלבן אקסטרים בע"מ.  כמו כן, כאשר ישוגר אליך מידע שיווקי ופרסומי, תוכל להודיע ל הדב הלבן אקסטרים בע"מ על סירובך להמשיך ולקבלו, דרך כלל או מידע מסוג מסוים, על ידי מסירת הודעה בכתב ל- הדב הלבן אקסטרים בע"מ או על ידי מסירת הודעה בדרך בה שוגר אליך המידע, לפי בחירתך (הדרך למסירת ההודעה על סירובך להמשיך ולקבל מידע שיווקי ופרסומי תפורט בגוף ההודעה).

 

 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים – הדב הלבן אקסטרים בע"מ לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים המזהים שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך באתר, ככל שהם מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן: (1) לצורך אספקה תקינה של שירותי הדב הלבן אקסטרים בע"מ, ובכלל זה העברת פרטים לכל אדם ו/או גוף בקשר עם מתן השירות ו/או הפעילות ב הדב הלבן אקסטרים בע"מ (לרבות בקשר השלמת תהליך רכישת כרטיס, ניהול פעילות, עיבוד מידע, שמירת הקשר איתך, שיווק ופרסום שירותי הדב הלבן אקסטרים בע"מ), לרבות כשהשירות ו/או הפעילות הנם ביחד עם אדם ו/או גוף אחר ו/או במקרה של שיווק ופרסום על ידי הדב הלבן אקסטרים בע"מ של כל מוצר ו/או שירות של צד שלישי (למשל לשם מתן הטבה לרכישה מוזלת של מוצר ו/או שירות של צד שלישי); (2) במקרה של כל טענה, דרישה, מחלוקת, תביעה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הדב הלבן אקסטרים בע"מ ו/או מי מטעמה; (3) בכל מקרה שהדב הלבן אקסטרים בע"מ תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; (4) אם תבצע מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בהדב הלבן אקסטרים בע"מ ו/או בצד שלישי כלשהו בקשר לשירותי ו/או פעילויות )אם תעשה שימוש בשירותי הדב הלבן אקסטרים בע"מ ו/או באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה, לרבות במקרה בו תבצע באמצעות האתר או בקשר איתו פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או תנסה לבצע פעולות כאלה; (6) אם תפר את תנאי  ו/או את תנאי אחד משירותי הדב הלבן אקסטרים בע"מ (7)אם תידרש מסירת מידע לרשויות המוסמכות על פי כל דין; (8) אם יתקבל בידי הדב הלבן אקסטרים בע"מ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך ו/או את המידע אודותיך לצד שלישי; (9) אם הדב הלבן אקסטרים בע"מ תבחן ו/או תעבור עם ארגון כלשהו, לרבות על דרך של מכירת פעילותה ו/או נכסיה, כולם או חלקם, ו/או במקרה של מיזוג הדב הלבן אקסטרים בע"מ או מי מהחברות בקבוצת הדב הלבן אקסטרים בע"מ עם גוף אחר, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות של הדב הלבן אקסטרים בע"מ ,כפי שיהיו באותו מועד; (10) לחברות או לארגונים אחרים הקשורים ל הדב הלבן אקסטרים בע"מ, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה-אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק בהתאם להוראות מדיניות זו; (11) לפי בקשתך המפורשת.

 

 1. cookies– האתר משתמש ב"עוגיות" (קרי קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי הדב הלבן אקסטרים בע"מ; חלק מהעוגיות יפקעו כשתסגור את הדפדפן, ואחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך) לצורך תפעול תקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות שימושך באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. אם אינך רוצה לקבל "עוגיות" תוכל לשנות את ההגדרות בדפדפן שבו אתה משתמש (תוכל להיעזר בקובץ "העזרה" של הדפדפן) ולמחוק אותן ממחשבך.  אם תמחק את "העוגיות", האתר לא יותאם להעדפותיך.

 

 1. אבטחת מידע – הדב הלבן אקסטרים בע"מ מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע, שיש בהם כדי לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע הנאסף דרך האתר, אך אין בהם כדי להעניק בטחון מוחלט.  לאור האמור, הדב הלבן אקסטרים בע"מ לא מתחייבת ששירותיה באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית, ולכן, בכפוף לכל דין, אם חלילה יעלה בידי צד שלישי לחדור באופן בלתי-מורשה למידע הנאסף דרך האתר ו/או לעשות בו שימוש לרעה, לא תעמוד לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי הדב הלבן אקסטרים בע"מ בקשר לכך.

 

 1. זכות לעיין במידע – ככל שתירשם לאתר, תמלא טופס השתתפות ו/או תמסור לנו מידע אישי בדרך אחרת, וככל שמידע כאמור, כולו או חלקו, יישמר במאגר המידע תוכל לפנות אלינו בבקשה לעיון במידע ו/או לתיקונו על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ותקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ"א-1981 (להלן: "התקנות").  בנוסף, אם המידע שנשמר במאגר המידע משמש לצורך שיגור מידע שיווקי ופרסומי אליך (להלן: "דיוור פרסומי"), תוכל להגיש בקשה בכתב למשרדי הדב הלבן אקסטרים בע"מ ולדרוש, כי המידע האמור יימחק ממאגר המידע ו/או כי לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים.  במקרה של קבלת בקשה בכתב כאמור תמחק החברה את מידע המשמש אותה לדיוור פרסומי, אולם מידע הדרוש ל הדב הלבן אקסטרים בע"מ לניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר, יוסיף להישמר על פי דין, אך לא ישמש לדיוור פרסומי אליך.

 

 1. שמירת המידע והעברת מידע מחוץ לגבולות ישראל – המידע ש- הדב הלבן אקסטרים בע"מ אוספת נשמר במאגר המידע, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות- הדב הלבן אקסטרים בע"מ רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב באתר יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך באתר לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.